־ ̹

PRODUCT

Ρز丽独术

FRESH PP

 ̹

>

ʸ ̹

FRESH PP烯烃ܰ烯产环装饰
ܰ烯种广装为它稳结构烧Ѣ间产气体并优异˭ ⣬们处PVC时邻苯ˣ߫酯并产环̭ܻ态ۮ综挥发ڪVOC

>

0.06mm
1,250mm ~ 1,500mm
500M ~ 700M
̣装边缘ʫ颈ݻ窗Ϣ内ݻ

>Design

SMP015.jpg SMP016.jpg SMP017.jpg SMP019.jpg SMP020.jpg SMP022.jpg SMP023.jpg
SMP024.jpg SMP025.jpg SMP027.jpg SMP028.jpg SMP029.jpg SMP030.jpg SMP032.jpg
SMP006-DM4.jpg SMP031-DM4.jpg SMP008-DM8.jpg SMP021-DM8.jpg SMP016-DM6.jpg SMP026-DM9.jpg SMP018-A4.jpg
SMP023-A4.jpg BR01001.jpg BR01002.jpg BR01003.jpg BR01801.jpg BR01802.jpg BR01803.jpg
BR00701.jpg BR00702.jpg BR00703.jpg BR01101.jpg BR01102.jpg BR01103.jpg BR01104.jpg
BR00801.jpg BR00802.jpg BR00803.jpg BR00804.jpg BR00901.jpg BR00902.jpg BR00903.jpg
BR00904.jpg BR00905.jpg BR00906.jpg BR00907.jpg MS01901.jpg MS00801.jpg MS001.jpg
MS01701.jpg ML01101.jpg ML01001.jpg ML00601.jpg ML00701.jpg ML00702.jpg ML01102.jpg
RY01501-DM4.jpg RY01502-DM4.jpg RY01503-DM4.jpg RY01504-DM4.jpg RY01201-TW7.jpg RY01202-TW7.jpg RY01203-TW7.jpg
RY01701-M8.jpg RY01702-A3.jpg RY01703-A3.jpg RY01401-M5.jpg RY01402-M5.jpg RY01403-M5.jpg RY01404-M5.jpg
RY01301-M8.jpg RY01302-A3.jpg RY01303-A3.jpg RY01901-DM7.jpg RY00601-DM8.jpg RY00602-DM8.jpg RYT5101-DM5.jpg
RYT5102-DM5.jpg SM013-DM2.jpg SM009-DM2.jpg SM006-RW3.jpg SM007-RW3.jpg SM001-DM4.jpg SM011-DM4.jpg
SM006-DM7.jpg SM007-DM7.jpg SM008-DM8.jpg SM009-DM8.jpg SM010-DM9.jpg SM011-DM9.jpg SM012-DM9.jpg
SM001-DM5.jpg SM002-DM5.jpg SM003-DM5.jpg SM004-DM6.jpg SM005-DM6.jpg DXT9601.jpg DXT9602.jpg
DXT9603.jpg DX00801-M5.jpg DX00802-M5.jpg DX00803-M5.jpg DX00901-M5.jpg DX00902-M5.jpg DX00903-M5.jpg
DX00904-M5.jpg DV001.jpg DV002.jpg DV004.jpg DV062.jpg DV005.jpg DV022.jpg
DV021.jpg DV007.jpg DV006.jpg DV070.jpg DV071.jpg DV009.jpg DV010.jpg
DV012.jpg
TOP